Rima MAMMADOVA

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PAZARLAMA: GELENEKSEL VE DİJİTAL PAZARLAMA

MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: TRADITIONAL AND DIGITAL MARKETING

Kadim Akademi SBD

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

51-64

Geleneksel pazarlama, dijital pazarlama, yüksek öğrenim pazarlaması.

Traditional marketing, digital marketing, higher education marketing.

450 53

7
Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, M. Hulusi DEMİR

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimin COVID-19 Pandemi Süreci Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Fatma SAÇLI UZUNÖZ, Sırrı Cem DİNÇ, Osman DİŞÇEKEN

Dijital Pazarlamada Tutundurma ve Covid-19 Salgınında Kitabevlerinin Sosyal Medya Paylaşımları

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Sena YAMAN, Aytuğ SÖZÜER

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM