Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Dijital platformlar ve sosyal medya teknolojik gelişmelerin de etkisiyle her geçen gün tüketicilerin hayatında daha fazla rol oynamaktadır. Tüketicilerin sosyal medya kullanımının artması ile beraber kurumlar, markalar ve işletmeler de tüketici ve kullanıcılara ulaşmak için sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada tüketicilerin sosyal medya kullanımı ile ilgili motivasyonlarını ve sosyal medya platformların özelliklerini incelenmekte ve kullanıcı motivasyonları ile platformların sınıflandırılmasının pazarlama stratejilerine olan etkisi tartışılmaktadır.

The Importance of User Motivations and Platforms in the Use of Social Media: Important Points in Creating Strategies for Institutions, businesses and brands.

Dijital platformlar ve sosyal medya teknolojik gelişmelerin de etkisiyle her geçen gün tüketicilerin hayatında daha fazla rol oynamaktadır. Tüketicilerin sosyal medya kullanımının artması ile beraber kurumlar, markalar ve işletmeler de tüketici ve kullanıcılara ulaşmak için sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışma tüketicilerin sosyal medya kullanımı ile ilgili motivasyonlarını ve sosyal medya platformların özelliklerini incelenmekte ve kullanıcı motivasyonları ile platformların sınıflandırılmasının pazarlama stratejilerine olan etkisini tartışmaktadır.

___

  • Buzeta, C., De Pelsmacker, Patrick., Dens, N. (2020). “Motivations to Use Different Social Media Types and Their Impact on Consumers' Online Brand-Related Activities
  • (COBRAs)”, Journal of Interactive Marketing 52 (2020) 79–98