Yumiko YOKOYAMA, Faruk GÜVEN

Yasadışı tütün ticaretinin bir analizi: idari yaptırım ve yüksek vergilendirmenin etkinliğinin yasa dışı ticaret üzerindeki etkisi

An analysis of the illicit tobacco trade: the influence of the effectiveness of administrative enforcement and high taxation on illicit trade

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

1-6

Tütün, Vergi, Yasadışı Ticaret

Illicit Tobacco Trade, High Taxing, Law Enforcement

36447