Çetin KAPLAN

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM PERCEPTIONS OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY STUDENTS

Enderun

2023-Cilt: 7 - Sayı: 1

65-95

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Hükümet Sistemleri, Tokat, Türk Tipi Başkanlık.

Presidential Government System, Government Systems, Tokat, Turkish Type Presidency.

35051