CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ KONUMU VE KAMU POLİTİKA YAPIM SÜRECİNE ETKİSİ

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumu ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir. Böylece yeni tek başlı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanının ana aktör olarak belirlendiği bir yönetim yapısı ortaya çıkmıştır. Hükümet sistemi değiştiği için kamu politikalarının oluşumunda da birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu politikalarının oluşturulması sürecine Cumhurbaşkanından başka yeni aktörler de dâhil edilmiştir. Birincil aktör olan yasama, yürütme ve yargı organları ve bürokrasinin yanı sıra politika kurulları ve ofisler yeni kamu politikası aktörleri olarak sistemde yerlerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki bu yeni aktörlere kamu politikası oluşturma, geliştirme ve önerme gibi önemli görevler verilmiştir. Mevcut aktörlerin rollerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Politika oluşturma sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi adı verilen yeni bir uygulama aracı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamelerle kamu politikaları şekil kazanmakta ve kendine özgü bir niteliğe bürünmektedir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sistemin tek belirleyicisi olan Cumhurbaşkanının Türkiye’deki kamu politikalarının oluşumuna katkısı ele alınmaktadır.

___

APA Öztürk, N. K. & Tozak, E. (2021). CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ KONUMU VE KAMU POLİTİKA YAPIM SÜRECİNE ETKİSİ . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 52-77 .