7
Benzer Makaleler

TÜKETİCİLERİN ULUSAL MARKALI VE COGRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA KARAR TARZLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ, İsmail BOZYİĞİT

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

FİYAT ALGISI: İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLERDE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Beykoz Akademi Dergisi

Didem GEZMİŞOĞLU ŞEN, Sahure Gonca TELLİ

Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Teknoloji Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Emre BULUT, Ahmed İhsan ŞİMŞEK

Elazığ Mutfak Kültürü ve Özel Gün Yemekleri

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

Bürge KARDEŞ DELİL, Nurten BEYTER, İlkay YILMAZ

Tüketicilerin Bilgi Arama ve Satın Alma Davranışlarında Farklı Kanal Tercihlerinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Emine KARAKUŞ BAŞLAR, Zehra BOZBAY