Ayşe Hümeyra MAKİNE

Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Türkiye’sine ve de Avrupa Birliği Adaylığına Uzanan Süreçte Yaşanan Değişimler: Toplumsal Değişim Temelli Okumalar

Çekmece Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 10 - Sayı: 21

113-123

Toplumsal Değişim, Toplumsal Yapı, Sosyoloji, Ekoller

Toplumsal Değişim, Toplumsal Yapı, Sosyoloji, Ekoller

148 45

7