Abdullah SARMAN, Emine SARMAN, Suat TUNCAY

Hemşirelikte Sanal Gerçeklik Kullanılarak Yapılan ve YÖK Tez’de Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Niceliksel ve İçerik Açısından İncelemesi

Investigation of the Quantity and Content of Postgraduate Theses Conducted Using Virtual Reality in Nursing and Published in YOK Thesis in Turkey

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 2

71-82

Hastalık, Hemşirelik, Lisansüstü, Sağlık, Sanal Gerçeklik

Disease, Nursing, Post Graduate, Health, Virtual Reality

14545