Çağdaş GÖRÜCÜ

Kitap İncelemesi: Atilla Doğan- Haluk Alkan: Osmanlı Liberal Düşüncesi Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası: Seçkinci Bir Devlet Anlayışının Temelleri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

2018-Cilt: 73 - Sayı: 1

329-333

Osmanlı, Mecmu

7543