Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 33 Sayı: 3 -2023Son Sayı