Sezen BOZYİĞİT, Eda YAŞA

Ailenin Rol Model Alınmasının ve Aile Desteğinin Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi

The Effect of Family Role Model and Family Supports on Determining Entrepreneurial Tendencies of University Students

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2015-Cilt: 19 - Sayı: 1

59-79

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Ailesel Faktör, Öğrenciler

Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Family Factors, Student

6918

Benzer Makaleler

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK HİSSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞ݆

Journal of Silk Road Tourism Research

Gökalp N. SELÇUK, Serhan ORAL

DUYGUSAL ZEKÂ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDA ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Sümeyra CEYHAN, Sercan YILTAY, Burcu BATGA

Analysis of Motivations of Foreign Tourists Behind Their Choice of Turkish Cuisine Based on Their Neophobic and Neophilic Tendencies: A Research in Istanbul

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Meral ÜZÜLMEZ, Gürkan AKDAĞ

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ'NİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN OTİZMLİ ÇOCUK AİLELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Öğr.gör.dr.bekir MERAL, Bekir Fatih MERAL, Doç.dr.atilla CAVKAYTAR, Atilla CAVKAYTAR

Ailelerin Çocuklarıyla Siyaset Konuşma Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi

Özge TARHAN

BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA HİZMET KANALI TERCİH FAKTÖRLERİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Abdullah İNCİRKUŞ, Nur Ündey KALPAKLIOĞLU

Trakya Bölgesinde Girişimcilik Ekosistemi ve Eğitimi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Ahmet KUBAŞ