Tuba DEMİR, Ergün KARA

Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Stres: Osmaniye’de Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Örnek Olay Araştırması

Emotional Intelligence and Organizational Stress: A Study on Healthcare Workers in Osmaniye

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2019-Cilt: 23 - Sayı: 1

1-16

Duygusal Zekâ, Örgütsel Stres, Sağlık Çalışanları

Emotional Intelligence, Organizational Stress, Health Workers

76 19

7
Benzer Makaleler