Banu İnanç UYAN DUR

SANAL GERÇEKLİK SANATI VE SÜRÜKLEYİCİ DENEYSEL TİPOGRAFİ

VIRTUAL REALITY ART AND IMMERSIVE EXPERIMENTAL TYPOGRAPHY

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2021-Cilt: 5 - Sayı: 3

219-233

Sanal Gerçeklik Sanatı, Deneysel Tipografi, Sürükleyici Tipografi

Virtual Reality Art, Experimental Typography, Immersive Typography

15776