Baris AKGUN

Amerikan Müzeleri ve Aktivizm: Sosyal Uyanışlar, Değişen Misyonlar

American Museums and Activism: Social Awakening, Changing Missions

UNIMUSEUM

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

1-10

Amerikan müzeleri, aktivizm, misyon, müze çalışmaları

American museums, activism, mission, museum studies

64 12

7