Sanat eserleri ve anlamları: Çağdaş Sanat Müzelerinin Sanal Müze Olarak Varlığı

Sanat eserleri ve anlamları: Çağdaş Sanat Müzelerinin Sanal Müze Olarak Varlığı

Müzeler, son yıllarda mesaj alma ve verme mecrası olarak konumlanan kurumlar olarak öne çıkmakta bu nedenle birçok farklı alanda yenilikleri takip etmektedirler. Bir yandan, sanat eserlerini doğru temsil etme görevlerini desteklerken, diğer yandan eserler aracılığıyla topluma mesajlar verme ve sanatı daha çok kişiye iletme konusunda önemli görevler edinmişlerdir. Bu duruma çağdaş sanat müzeleri açısından bakıldığında ise, çağdaş sanatı doğru anlama ve anlatma ve sanatı kamusal alanda doğru ifade etme gibi konular üzerine yetkin kurumla görürüz. Sanal ve dijital ortamda yer alan müzeler ise bu konuda daha yetkin hale gelmişlerdir ancak, müzelerin sanallaşması, sanat eserlerini doğru temsil etme ve sanat eserinin değerini ortaya çıkarma konusunda büyük tartışmalara yol açmışlardır. Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni adlı eserinde sanat eserinin kendi başına ve çevresiyle birlikte değerlendirilen bir anlama sahip olduğunu söyler. Sanat eseri dünyaya aittir ama aynı zamanda, tek başına, kendi anlamıyla da bir dünya yaratır. Bu bağlamda müzelerdeki sanat eserleri de ancak çevresiyle iletişimde olduğu sürece anlam taşır. Sanat eserleri sadece obje değil, kültürel anlam taşıyan objelerdir. Dijital ve sanal müzede de bu anlamın kaybolmaması ve taşınması gerekmektedir. Bu makale, dijital ve sanal müzelerde sanat eserlerinin anlamlarını koruma ve ziyaretçiye doğru şekilde ulaşma konusunu, Heidegger’in Sanat Eserinin Kökeni adlı eseri üzerinden incelemektedir. Abstract In recent years museums become more of a medium of receiving and giving messages to the public and they have started to follow the latest developments in each area. On one hand, they have given serious thought on supporting transferring the right knowledge of artworks and on the other hand, they ameliorated their role in giving messages to the public and engaging the public in art. When this situation is taken from contemporary art museums' side, we see institutions that are competent in terms of understanding and transferring art. While virtual and digital museums become more and more competent in engaging audiences in art, we face another debate that raises questions for acknowledging the right meaning of artworks and how virtual museums present the right meaning of contemporary artworks in the best way they can. In The Origin of the Work of Art, Heidegger claims the true meaning of an artwork can only be existed and understood within its environment and each artwork is also a ‘world’ by itself. Within this concept, it is only be said, the artworks can only be existed and understood as long as they have been in a relation to each other.. artwork is not just an object but a cultural value that carries meanings. In virtual museums, artworks need to carry this meaning and cultural value. This article argues how the meanings of artworks are conserved and transferred to the audience in virtual museums, within the concept of Heidegger’s The Origin of the Work of Art.

___

  • 1. Karp, Cary, (2004) Digital heritage in digital museums, Museum international 56.1‐2, 45-51, s 62
  • 2. Gilmore, A. and Rentschler, R. (2002), "Changes in museum management: A custodial or marketing emphasis?", Journal of Management Development, Vol. 21 No. 10, pp. 745-760.
  • 3. Erbay, Mutlu. Müzelerde Sergileme ve sunum Tekniklerinin Planlanması, 2011, Beta Yayınları
  • 4. Hagberg, G. (2016). Word and Object: Museums and the Matter of Meaning. Royal Institute of Philosophy Supplement, 79, 261-293, s 261
  • 5. Rodrigues, A. (2016). People and Things: Questions Museums Make us Ask and Answer. Royal Institute of Philosophy Supplement, 79, 199-216
  • 6. emirboğa, Emel. Sanal Müze Ziyaretlerinin Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımları Üzerindeki Etkisi. YÖK tez merkezi, 2013, s 22
  • 7. Hegel, G.W.F Hegel’s Aesthetics: Lectures on Fine Arts. Çev: T. M. Knox. Oxford; (The Clarendon Press, 1975, s. 10.
  • 8. Sherman, Daniel J. "Quatremere/Benjamin/Marx: Art museums, aura, and commodity fetishism." Museum culture: Histories, discourses, spectacles, 1994, 123-143, s 134
  • 9. Henning, Michelle. New media: A companion to museum studies, 302-318. 2006, s 307
  • 10. Bartak, Amelia 2007, The departing train: on-line museum marketing in the age of engagement. In Rentschler, Ruth and Hede, Anne-Marie (ed), Museum marketing: competing in the global marketplace, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp.21-34.