Gözde ÇELEBİGİLLER

BEVERİDGE ETKİSİYLE TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE ANALİZİ:2003-2018 YILLARI ÖRNEĞİ

THE BEVERIDGE EFFECT OF LABOR MARKET SITUATION AND ANALYSIS IN TURKEY: THE CASE OF THE YEAR 2003-2018

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

70-102

Beveridge Eğrisi, Açık İŞ, İşsizlik

101 39

7