Harun Reşit GÜRÇAY, Canan DAĞIDIR

COVİD-19 SÜRECİNDE KATILIM BANKALARI İLE ÖZEL MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-25

COVİD-19, Katılım Bankaları, Mevduat Bankaları, Oran Analizi, T-testi.

10342

Benzer Makaleler

OLABİLİRLİK ORANI YÖNTEMİNE DAYALI, YAPISAL HOMOJEN OLMAYAN VARYANS TESTLERİNİN PİYASA MODELİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

İzmir İktisat Dergisi

FİLİZ KARDİYEN, ESRA AKDENİZ, ESRA YİĞİT

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİ İLE KÂRLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST MEVDUAT BANKALARI ÖRNEĞİ

PressAcademia Procedia

Ilknur KULEKCI, Aysegul Ertugrul AYRANCI

KATILIM BANKACILIĞININ VE KATILIM ENDEKSİNİN SAĞLADIĞI GETİRİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

Gökhan Berk ÖZBEK, Bahadır Bilge AYCAN, Uğur BİLGEN

Sosyal Medya Özellikleri Müşteri Bağlılığını Tetikler mi? Akıllı Telefon Markaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Emre POLAT, Özge KİREZLİ

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Tarım Bilimleri Dergisi

Boğaçhan BENLİ, Mevlüt BEYRIBEY

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Journal of Agricultural Sciences

Boğaçhan BENLİ, Mevlüt BEYRIBEY

Değişim Katsayılarının Eşitliğinin Testi İçin Kullanılan Bazı Yöntemlerin I.Tip Hata Oranları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Arda UZUNOĞLU, Fikri GÖKPINAR, ESRA GÖKPINAR

Salgın Hastalık Esnasında İnsani Güvenliği Yeniden Düşünmek

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Gökhan DUMAN