Cihan KÜLÜK

ÇOCUKLAR İÇİN TUHAF, YABANCI YA DA ERİŞİLMEZ ALGISINI YIKAN SANAT MÜZELERİ

THE ART MUSEUMS THAT RUIN THE ODD, UNFAMILIAR OR UNTOUCHABLE IMPRESSION FOR THE CHILDREN

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2019-Cilt: 4 - Sayı: 8

25-43

Çocuk Programları, Sanat, Sanat Müzeleri

6117