GÖRSEL SANAT ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO SANAT (NFT) DÜNYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Teknolojide yaşanan gelişmeler sanatı da etkilemektedir. Dijitalleşen sanat piyasası için son dönemlerde yeni kavramlardan olan kripto sanat (NFT) ortamları popüler hale gelmeye başlamıştır. Sanat ürünlerinin bu dijital ortamlarda sergilenmesi, satışa sunulması mümkün hale gelmiştir. Sanat adına bu kadar güncel olan bir konuda özellikle geleceğin sanatçıları olan sanat öğrencilerinin görüşlerinin alınması önem taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmada sanat için güncel bir konu olan kripto sanat (NFT) kavramına ilişkin olarak öğrenci görüşlerinin alınması planlanmıştır. Çalışma kapsamında 3’lü likert ölçeği uygulanarak kripto sanat (NFT) ile ilgili olarak sanat öğrencilerin görüşlerini almak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada 2022-2023 güz döneminde 9 sorudan oluşturulan anket yoluyla İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde okuyan 264 sanat öğrencisinin görüşleri alınmış ve nicel analiz yöntemi ile tablolaştırılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise sanat okuyan öğrencilerin kripto sanat (NFT) ile ilgili olarak; NFT nedir tanımını bildikleri, NFT takip ettikleri, kendileri de NFT yapıp satabilmek ve NFT almak istedikleri, NFT platformları hakkında bilgi sahibi oldukları, NFTyi maddi kazanç sağlamanın bir yolu olarak gördükleri, NFTleri ve NFT sanatçılarını güncel olarak takip ettikleri ortaya çıkmıştır.

VISUAL ART STUDENTS' VIEWS ON THE WORLD OF CRYPTO ART (NFT)

Advances in technology also affect art. Crypto art (NFT) environments, which are one of the new concepts for the digitalized art market, have started to become popular. It has become possible for art products to be exhibited and offered for sale in these digital environments. It is important to take the opinions of art students, who are the artists of the future, on a subject that is so current in the name of art. In this context, it is planned to take student opinions on the concept of crypto art (NFT), which is a current topic for art. Within the scope of the study, it is aimed to get the opinions of art students about crypto art (NFT) by applying a 3-point Likert scale. In this context, the opinions of 264 art students studying at the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture of Istanbul Topkapı University were taken through a questionnaire consisting of 9 questions in the fall term of 2022-2023, and they were tabulated and analyzed with the quantitative analysis method. As a result of the study, students studying art related to crypto art (NFT); It has been revealed that they know the definition of NFT, they follow NFT, they want to be able to make and sell NFT and buy NFT, they have information about NFT platforms, they see NFT as a way of making money, they follow NFTs and NFT artists up-to-date.

___

 • Allen, S., Juels, A., Khaire, M., Kell, T. and Shrivastava, S. (2022, 20 Aralık). NFTs for Art And Collectables: Primer and Outlook. https://www.arijuels.com/wpcontent/uploads/2022/04/NFTs__Primer_and_Outlook.pdf. Ante, L. (2021). The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum. Blockchain Research Lab Working Paper Series No: 20.
 • Ante, L. (2021). Non-Fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations. Blockchain Research Lab Working Paper Series No: 22.
 • Aydıner, T. (2022, 26 Aralık). Bored Ape Yacht Club NFT Koleksiyonu Nedir? İşte BAYC Hakkında Bilmeniz Gerekenler. https://cryptopotato.com/language/tr/bored-ape-yacht-club-bayc-nedir/
 • Buterin, V. (2013). Ethereum White Paper. GitHub Repository, 1, 22-23.
 • Dowling, M. (2022). Is Non-Fungible Token Pricing Driven By Cryptocurrencies?. Finance Research Letters, 44.
 • Erim, G. ve Caferoğlu, M. (2012). Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Zihinsel Engelli Çocuklara Katkısının Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüşleriyle Belirlenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 321-342.
 • Franceschet, M. (2021). The Sentiment of Crypto Art. In M. Ehrmann, F. Karsdorp, M. Wevers, T. L. Andrews, M. Burghardt, M. Kestemont, E. Manjavacas, M. Piotrowski, & J. Zundert (Eds.), CEUR Workshop Proceedings (pp. 310-318). Computational Humanities Research. http://ceur-ws.org/Vol-2989/
 • Gökpınar, S. (2021). Blok Zinciri Teknolojisinin Geleceği: Kripto Para Birimleri ve Ötesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 211-231.
 • Gül Şenkardeş, C. (2021). Blockchain Technology and NFT’s: A Review in Music Industry. Journal of Management, Marketing and Logistics, 8(3), 154-163.
 • Kaya, G. ve Önür, N. (2022). NFT Eserler ve Auranın Dönüşü: Dijital Çağda Kripto Sanat. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 9(1), 48-63.
 • Kıvrak, M., N.ve Özkartal, M. (2022). NFT ve Günümüz Dijital Sanat Kavramı Arasındaki İlişki. Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 193-202.
 • Lansiti, M. and Lakhani, K., R. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Oduncu, S. (2022). Nft, Kripto Sanatı ve Türkiye’deki Yansımaları. Art-e Sanat Dergisi, 15(29), 195-224.
 • Regner, F., Urbach, N. and Schweizer, A., (2019). Nfts in Practice–Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-Based Event Ticketing Application. 40th International Conference on Information Systems.
 • Tanrıverdi, M. (2019). Blokzinciri Teknolojisi Nedir? Ne Değildir?: Alanyazın İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(3), 203-217.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. ve Aslan, H. (2015). Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30) 186-203.
 • Yurdabak, M., K. (2022). NFT: Dijital Sanatta Yeni Bir Perspektif ve Getirdiği Fırsatlar Üzerine Bir Derleme. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 143-153.