Betül Rüveyda AY AK, Nilüfer KART AKTAŞ

SOSYAL DEĞİŞİM VE POPÜLER KÜLTÜRÜN TARİHİ MEKÂNLARDAKİ ETKİSİ: İSTİKLAL CADDESİ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF SOCIAL CHANGE AND POPULAR CULTURE IN HISTORICAL PLACES:THE CASE OF ISTIKLAL AVENUE

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

129-145

Kimlik Değişimi, Popüler kültür, Sosyal Değişim, İstiklal Caddesi

Identity Change, Popular Culture, Social Change, Istiklal Avenue

8938