Dizi ve Filmlerde Hemşire İmajının Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Bağlamında İncelenmesi: Türkiye'den İki Vakanın Analizi

Film, dizi ve medya içeriklerinin insanların bilişsel olarak algılamalarını etkilediği ve davranışlarına yön verdiği bilinen bir gerçektir. Medya aynı zamanda popüler kültürün yaygınlaşmasında ve yaratılan imajların sunulmasında en etkili araçlardan biridir. Bireysel ve toplumsal algıyı şekillendiren bazı medya içerikleri bir yandan cinsel obje olarak hemşire imajını şekillendirmeye çalışmakta bir yandan da farklı mecralarda bunu tekrar ederek zihinlere kazımaktadır. Türkiye’de sağlık çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan iki vakanın analizinin yapıldığı bu çalışma eleştirel bir bakış açısıyla soruna yaklaşmakta ve etik öneriler sunmaktadır.

Dizi ve Filmlerde Hemşire İmajının Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Bağlamında İncelenmesi: Türkiye'den İki Vakanın Analizi

Film, dizi ve medya içeriklerinin insanların bilişsel olarak algılamalarını etkilediği ve davranışlarına yön verdiği bilinen bir gerçektir. Medya aynı zamanda popüler kültürün yaygınlaşmasında ve yaratılan imajların sunulmasında en etkili araçlardan biridir. Bireysel ve toplumsal algıyı şekillendiren bazı medya içerikleri bir yandan cinsel obje olarak hemşire imajını şekillendirmeye çalışmakta bir yandan da farklı mecralarda bunu tekrar ederek zihinlere kazımaktadır. Türkiye’de sağlık çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan iki vakanın analizinin yapıldığı bu çalışma eleştirel bir bakış açısıyla soruna yaklaşmakta ve etik öneriler sunmaktadır.

___

 • [1] Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • [2] Christensen, L.B., Burke, J., Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve Analiz.
 • [3] Colin Buchanan and Partners (2000) "Cultural Industries and Evening Economy", City Centre Initiative, Derry City Council: NI Tourist Board and Londonderry Development Office
 • [4] Flew, T. (2002) "Beyond ad hocery: Defining Creative Industries", Paper presented to Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 January 2002
 • [5] Frith, S. (1992). Rock ve Kitle Kültürü, S. Kırca (çev), Varlık Dergisi, 4 (1015), İstanbul.
 • [6] Geraghty, C., & Lusted, D. (1998). The Television Studies Book, Newyork: Arnold Publication, p.65.
 • [7] Horkheimer, Max and Adorno. (1947). Thedor Dialektik der Autklärung, Amsterdam.
 • [8] Jay. M. (1989). In the empire of the gaze: Foucault and the denigration of vision in 20th century French thought. In I.. Appignanesi (Ed.), PostmodemismlCA Documents(pp. 49-74). London: Free Association Books.
 • [9] Millis, W. (1974). İktidar Seçkinleri, Ü. Oskay (çev), Ankara: Bilgi Yayınevi, s.400.
 • [10] Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 24.1.
 • [11] Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.) Newbury park, CA, Volume:14, Issue:1.
 • [12] Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. Genişletilmiş Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara. [13] Yin, R. (2003). Case study research design and methods, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • [14] https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kalp-atisi-sezon-1-bolum-4-izle/39351 (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • [15] https://www.haberler.com/saglik-sen-den-ruj-suren-hemsire-tepkisi-9886601-haberi/ (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • [16] http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/donerse-senindir-filmindeki-o-sahneler-saglik-camiasini-kizdirdi-40306324 (Erişim Tarihi: 31.10.2019)