Abdullah İNCE, Fatih BİLGİÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YÖNELİMLERİNİN MİLLİ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 2

76-84

Öğretmen, Değer Yönelimi, Genel Amaç

7238

Benzer Makaleler

Okullarda Yönetsel Değerlerin Önem Düzeyi İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Hayrullah DOĞRUEL

Çeşitli Branştaki Öğretmenlerin Değer Öncelikleriyle İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Oğuzhan TOKER, Ramazan SEVER

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alperen AVCI, Derya KAYIRAN

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerler Eğitimi

Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi

Yusuf YILDIRIM

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Amaç Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Solmaz AYDIN, Sibel Gürbüzoğlu YALMACI, Mustafa YEL

SIKILMIŞ VE KAYBOLMUŞ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANLARDA SIKILMA ALGISININ BAŞARI YÖNELİMLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

EKEV Akademi Dergisi

Feyza Meryem KARA, Gizem KARACA, Aylin UGURLU, Rıfat Kerem GÜRKAN

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDEKİ PERFORMANSINDA DEVLET POLİTİKALARININ VE KURUMLARIN ETKİSİ

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Fazıl ÖZKUL