Özben GÜLDOĞAN

ENTEGRE RAPORLAMADA PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİN ROLÜ

THE ROLE OF STAKEHOLDER RELATIONSHIPS IN INTEGRATED REPORTING

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

55-64

: Entegre Raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması, Paydaşlar ile İlişkiler

37 18

7