ENTEGRE RAPORLAMA: YENİ BİR RAPORLAMA PERSPEKTİFİ

Entegre raporlama, işletmenin finansal performansı, stratejileri ve yönetsel faaliyetleri ile çevresel, sosyal ve ekonomik yapı arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Diğer bir ifade ile entegre rapor, işletmenin faaliyetlerine dair finansal raporları ve sürdürülebilirlik raporlarının entegre sunulduğu rapordur. Entegre raporlamanın sunduğu bilgiler işletmelerin sürdürülebilir kararlar almasına yardım eder. Aynı zamanda entegre raporlama, finansal tablo kullanıcılarının karar verme süreçlerinde önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle Uluslararası Entegre Raporlama Komisyonu öz, belirgin ve kapsamlı entegre raporlama çerçevesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada, entegre raporlamanın içeriği ve dünyadaki uygulamaları değerlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye’de entegre raporlama uygulaması önerilmektedir.

INTEGRATED REPORTING: A NEW REPORTING PERSPECTIVE

Integrated reporting reflects the linkages between organization’s financial performance, strategy, and governance activities and environmental, social, and economic structure. In other words, an integrated report provides financial reports reflecting business activities and sustainability reports together in an integrated way. Information provided by integrated reporting helps firms to take sustainable decisions. Integrated reporting is an important information source for financial report users in their decision making process as well. Therefore International Integrated Reporting Committee aims to structure a concise, clear, and comprehensive integrated reporting framework. In this study, the content of integrated reporting and its applications in the world have been examined. In addition, the implementation of integrated reporting in Turkey has been recommended.

___

  • Jeyaretnam, T.L. ve K.N. Siddle. 2010. “Integrated Reporting: A Perspective from Net Balance”: 33-37; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. 2010. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School.
  • Kanzer, A.M. 2010. “Toward a Model for Sustainable Capital Allocation”: 45-57; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. 2010. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School.
  • King III. 2009. “Disclosure Requirements”: 1-10, www.pwc.com.
  • KPMG. 2011. “International Survey of Corporate Responsibility Reporting”: 1-34, www.kpmg.com.