SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ IFRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI KURULU

Finansal raporlama standartları ve muhasebe standartlarına ilişkin küresel ölçekli bir kuruluş olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı, sürdürülebilirlik ile ilgili önemli bir adım atmış ve Kasım 2021’de Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nu kurduğunu ilan etmiştir. Böylece hem finansal raporlama hem de sürdürülebilirlik raporlaması tek bir çatı altında toplanmıştır. ISSB tarafından standartların oluşumuyla ilgili son gelişme ise, Mart 2022’de, önerilen ilk iki standart ile ilgili taslak metinlerin yayınlanması ve paydaş görüşlerine sunulması olmuştur. Çalışmada sürdürülebilirlik raporlaması IFRS kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle IFRS vakfı kısaca açıklanmış, ardından sürdürülebilirlik ile ilgili IFRS’nin standart belirleme kurulu olan ISSB açıklanarak, farklı bakışların bir araya getirilmesiyle IFRS ve ISSB’nin şekillenmesini etkileyen uluslararası kuruluşların ISSB’ye katkısı açıklanmıştır. Ardından, ISSB tarafından önerilen ilk iki standart ile ilgili taslak metinler olan; “IFRS S1 Sürdürülebilirlik ile İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanması İçin Genel Gereklilikler” ve “IFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar” özetlenerek, değerlendirilmiş ve çalışma sonlandırılmıştır.