Tuba BİLİRDÖNMEZ, Cengiz ŞAHİN

Doğu Karadeniz Bölgesi Şehirlerinin Belediye Logolarındaki Tanıtıcı Sembollerin Analizi

Eastern Black Sea Region Cities of Municipal Logo Analysis of Symbols

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

38-47

Logo, Sembol, Kurumsal Kimlik, İletişim, Tasarım

Logo, Symbol, Corporate Identity, Communication, Desing

7015