Öznur Selen KEMALOĞLU

Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alai Adlı Eserinde Ahlâk- Siyaset İlişkisi

The Relations Between Ethics And Political Philosophy in Ahlak-i Alai

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

1-13

Ahlak, Siyaset, Aile, Devlet, Birey

Morality, Politics, Family, State, Individual

8131