Handan ANKARALI

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi, Başarı ile İlişkisi ve Bağımlılık Üzerine Etkili Faktörler

Internet and Social Media Dependency in Beyoğlu Anadolu İmam Hatip High School Students, Relationship with Success and Factors Affecting Dependency

Kalemname

2019-Cilt: 4 - Sayı: 8

301-331

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, internet, sosyal medya bağımlılık düzeyi, Başarı

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip High School Students, Internet, Social Media Dependency

5829