Tülay GÜZEL, Gizem SUCAKLI

Müze turizminde artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulamaları; Dünya ve Türkiye örnekleri

Augmented reality technology applications in museum tourism; examples from Turkey and throughout the World

Journal of Tourism Research Institute

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

71-82

Müzecilik, Müze Turizmi, Modern Müzecilik, Artırılmış Gerçeklik

Museology, Museum Tourism, Modern Museology, Augmented Reality

95 29

7