Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

Y Kuşağının Markaların Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Algılarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Giyim Markaları Üzerine Bir Araştırma

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Vehbi GORGULU, Cansu DEĞERLİ

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, M. Hulusi DEMİR

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Üç Boyutlu İşaretlerin Korunmasına Yaklaşımı

İstanbul Hukuk Mecmuası

Alptekin KÖKSAL

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Dönüşen pazarlama ve Influencer pazarlama uygulamaları

NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

Arzu GÜNGÖR

Dijital Pazarlamada Tutundurma ve Covid-19 Salgınında Kitabevlerinin Sosyal Medya Paylaşımları

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Sena YAMAN, Aytuğ SÖZÜER