Hakan KULAK, Mümin AYPARÇASI

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Strateji, Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Türkçe Dersine Yönelik Nitel Bir Araştırma

İmgelem

2018-Cilt: 2 - Sayı: 3

27-58

Eğitim, Sınıf Öğretmeni, Yöntem, Teknik

34 16

7
Benzer Makaleler

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİBRİT EĞİTİM’E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Akademik MATBUAT

Mehmet ULUCAN, Vedat SEKİN

Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Edilme Nedenleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Sami AYDIN, Serkan ÜNSAL

İngilizce ve Sınıf Öğretmenlerinin İlkokulda Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Görüşleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yasemin KUBANÇ, Batuhan SELVİ

FARKLI SAGITTAL ISKELETSEL PATERNE SAHIP YETIŞKIN TÜRK HASTALARDA HYOID KEMIK KONUMUNUN DEĞERLENDIRILMESI

Current Research in Dental Sciences

Şirin HATİPOĞLU, Esra ÇİFÇİ ÖZKAN, Gül Sümeyye HABERDAR

İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Mikropolitik Stratejileri ve Öğrencilere Etkilerinin İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Gülşen ALTINTAŞ, Sezen TOFUR

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarında Sanat ve Estetik Alan Yeterlik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)

Selma ASLANTAŞ