Adem PALABIYIK, Orhan ORHUN, Ali Rıza SAVAŞ

SESSİZLİK KÜLTÜRÜ: BM’NIN BARIŞ KORUMA OPERASONLARINDA CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA YÖNELİK ‘SIFIR TOLERANS' YAKLAŞIMINI İNCELEMEK

CULTURE OF SILENCE: SCRUTINISING THE UN’S “ZERO TOLERENCE” APPROACH TO SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE IN PEACE KEEPING OPERATIONS

İmgelem

2021-Cilt: 5 - Sayı: 9

211-227

Zero Tolerance, United Nations, Sexual Abuse, Culture of Silence, Peace.

zero tolerence, United Nations, Sexual Abuse, Culture of Silence

86 30

7
Benzer Makaleler

SESSİZLİK KÜLTÜRÜ: BM’NIN BARIŞ KORUMA OPERASONLARINDA CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARA YÖNELİK ‘SIFIR TOLERANS' YAKLAŞIMINI İNCELEMEK

İmgelem

Adem PALABIYIK, Orhan ORHUN, Ali Rıza SAVAŞ

Limitations on Religious Headdress and Two Different Viewpoints: Inferences from Findings of the European Court of Human Rights and the United Nations Human Rights Committee

Anayasa Yargısı

Emre AKBULUT

AFRİKA BİRLİĞİ'NİN BÖLGESEL KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ SÜRECİNDE DENEYİMİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Alexandr CAUİA, Naif Jassim ALABDULJABBAR

Sanal Platformlarda Çocukları Bekleyen Tehlike: “Çevrimiçi Cinsel İstismar”

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi

Nurten Gülsüm BAYRAK

Formation of Tolerance of Tolerance of Young People as an Important Condition for the Integration Process

A. Âsaui atyndaġy Halyk̦aralyk̦ k̦azak̦-tùrìk universitetìnìn̦ habaršysy

G.d. DAYRABAYEVA., , A.j. MALDİBEK

Level Intercultural Tolerance of Nurses and Nursing Students and Related Factors: A Cross-Sectional Study

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Gözde ÖZSEZER, Gulbu TANRIVERDI

Environmental Education in Non-Governmental Organizations: The Significant Contributions of United Nations Units

Journal of Multidisciplinary Studies in Education

Gamze MERCAN, Zümrüt VAROL SELÇUK

Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nilüfer Koçtürk, Seval Kızıldağ