Dilek YILMAZ

“Dünya Müziği” Ve “Ethno Jazz”In Oluşumu, Pazarlanma Süreci Ve İtalyan Cazi’na Entegrasyonu

THE FORMATION OF “WORLD MUSIC” AND “ETHNO JAZZ”, THEIR MARKETING PROGRESS AND THE INTEGRATION OF ITALIAN FOLK MUSIC TO ITALIAN JAZZ

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2019-Cilt: 4 - Sayı: 7

495-510

Ethno Jazz, Dünya Müziği, İtalyan Halk Müziği, Küreselleşme, İtalyan Cazı

Ethno Jazz, World Music, Italian Folk Music, Globalization, Italian Jazz

110 145

7