Ahmet ÇELİK

İŞARİ TEFSİR ÜZERİNE ANALİTİK VE ELEŞTİREL BİR ARAŞTIRMA / دراسةٌ نقديةٌ تحليليّةٌ للتفسير الإشاري

el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

46-65

Tefsir, İşari Tefsir, yorum, ihitilaf, etki

90 58

7