Tefsir Araştırmaları Dergisi

Cilt: 7 Sayı: Özel Sayı -2023Son Sayı