Benzer Makaleler

AVRUPA KOMŞULUK POLİTIKASI BAĞLAMINDA AB-ERMENISTAN İLİŞKİLERİ VE RUSYA ETKİSİ

Avrasya Etüdleri

Esengül AYAZ AVAN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Yönetim ve Organizasyon Alanında Kuram Geliştirme Yönelimli Araştırmanın Üç Öncül Geleneği: Langley, Eisenhardt ve Gioia Yöntemleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ozan AĞLARGÖZ

Чăваш Республикин Вӗренӳ Тытăмӗн Хальхи Лару-Тăрăвӗ Тата Аталану Пуласлăхӗ

Tehlikedeki Diller Dergisi

юрий николаевич ИСАЕВ

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

2023 Eğitim Vizyon Belgesi Bağlamında Coğrafya Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Doğu Coğrafya Dergisi

Yavuz AKBAŞ

Kimya Ders Kitaplarındaki Deneylerin 2018 Kimya Dersi Öğretim Programının Deneysel Çalışmaya Yönelik Amacı Açısından Analizi ve Fen Lisesi Durumu ile Karşılaştırılması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Canan NAKİBOĞLU

Gardner’ın Zihin Tasnifi Işığında Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Bir Tahlil Denemesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Nilgün DAĞ