ü  DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin yayım ilkelerine uygun hazırlanmaları koşuluyla, diğer üniversitelerimizin Coğrafya, Coğrafya Eğitimi ve Sosyal Bilimlerin alan eğitimi çalışmalarına makaleleri de yayımlanır.

ü  Günümüzde Doğu Coğrafya Dergisi, Türkiye ve Dünya'da yapılan Fiziki ve Beşeri coğrafya araştırmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konularının yayınlandığı bilimsel bir dergidir. Doğu Coğrafya Dergisi ayrıca Coğrafya Eğitimi ve Sosyal Bilimlerin alan eğitimi çalışmalarına da belirli oranlarda yer verebilmektedir. Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır. 

ü  Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.

ü  Dergi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Talep edilen değişiklikler, mutlaka yapılır.

ü  Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

MAKALENİN DERGİYE TESLİM EDİLMESİ

ü  Yukarda belirtilen şekilde hazırlanan eserler,  isimsiz olmak üzere sisteme girilerek dergi adresine gönderilir.

ü  Hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler istenilen düzeltmeleri yapmak üzere makale sahibine gönderilir.

ü  İstenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra MAKALENİN SON HALİ SİSTEME YÜKLENİR.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Cilt: 25 - Sayı: 44 - 2020 Son Sayı