Hasan OKUYUCU

Üniversite Sıralamalarında Metodoloji: Gerçekte Ölçülen Ne?

Methodology for University Ranking: What is really measured?

Üniversite Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

108-112

Sıralama, Üniversite, ArGe, Kalite

Ranking, R&D, Quality, University

6646

Benzer Makaleler

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG) MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Özlem İpekgil DOĞAN, Rabia İşık ARICAN

Türkiye’ den Gül Yaprak Arısının Yeni Bir Parazitoiti: Vibrissina turrita (Meigen, 1824)

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

YAFES YILDIZ

Diyarbakır il’inden Arge rosae L. (Hymenoptera: Argidae)’nın yeni kayıt parazitoidleri; Tetrastichus hylotomarum (Bouché, 1834) (Hymenoptera: Eulophidae) ve Boethus thoracicus (Giraud,1872) (Hymenoptera: Ichneumonidae)Parasitoid Records of Arge rosae L. (Hymenoptera: Argidae) from Diyarbakır Provinc

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Halil BOLU, Oleksandr VARGA, Lütfiye GENÇER, Murat YURTCAN

Diyarbakır il’inden Arge rosae L. (Hymenoptera: Argidae)’nın yeni kayıt parazitoidleri; Tetrastichus hylotomarum (Bouché, 1834) (Hymenoptera: Eulophidae) ve Boethus thoracicus (Giraud,1872) (Hymenoptera: Ichneumonidae)Parasitoid Records of Arge rosae L. (Hymenoptera: Argidae) from Diyarbakır Provinc

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Halil BOLU, Oleksandr VARGA, Lütfiye GENÇER, Murat YURTCAN

OTOMOTİV SEKTÖRÜ MÜŞTERİ ÖZEL ŞARTLARININ APQP SÜRECİ ADIMLARINA GÖÇERİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Hasan Erdem İKİZ, Eralp DOĞU, Ahmet Özhan KESKİN

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞANLARIN YETKİLENDİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Murat GÜMÜŞ

COVID-19 PANDEMİSİNİN BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA REDDEDİLEN NUMUNE ANALİZİNE ETKİSİ

ANKEM Dergisi

Havva CİNPOLAT, Dilek Ülker ÇAKIR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILMA VE KATILMAMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

The Online Journal of Recreation and Sports

Orhan GÖK, Yunus Emre ÇİNGÖZ