Türkiye’ den Gül Yaprak Arısının Yeni Bir Parazitoiti: Vibrissina turrita (Meigen, 1824)

Çalışmanın amacı: Kültür ve yabani güllerin önemli zararlısı Arge ochropus (Gmelin, 1790) yaprak arısının, parazitoid türünün tespiti amaçlanmıştır.Çalışma alanı: Arge ochropus larvaları Bartın ilinde Rosa canina üzerinden toplanmıştır. Materyal ve Yöntem: Farklı lokalitelerde yayılış gösteren Rosa canina türleri üzerinde zarar yapan larvalar laboratuvara getirilerek, gözlemlere devam edilmiş ve mikroskop altında incelenerek fotoğraflanmıştır. Sonuçlar: Arge ochropus Türkiye’de kültür ve yabani güllerin önemli bir zararlısıdır. Larvaların yoğun zararı sonucu yaprak yüzeyi tüketilir, bitkide büyüme ve çiçeklenmede etkili olur. Araziden toplanan larvaların laboratuvarda yeni bir parazitoit tarafından enfekte edildiği gözlemlenmiştir. Bu tachinid parazitoid Vibrissina turrita olarak tanımlanmıştır. Önemli vurgular: Vibrissina turrita (Meigen, 1824), bu çalışmada Türkiye Tachinidae faunası ve Arge ochropus parazitoiti olarak ilk kez tespit edilmiştir.

A New Dipteran Parasitoid of Rose Sawfly from Turkey: Vibrissina turrita (Meigen, 1824)

Aim of study: The aim of this study was to determine the parasitoid species of, Arge ochropus (Gmelin, 1790), which is an important pest of culture and wild roses. Area of study: Arge ochropus  larvae were collected from Rosa canina in Bartın province. Material and Methods: Larvae collecting damages on Rosa canina species, which are distributed in different localities and were brought to the laboratory. Observations were continued and photographed under a microscope. Main results: Arge ochropus (Gmelin, 1790) is a significant pest of cultivated and wild roses in Turkey. Leaf surface is consumed as a result of intense damage of larvae and this affects growth and blooming in the plant. It was observed that the larvae collected from the field were infected by a new parasitoid in the laboratory. This tachinid parasitoid was defined as Vibrissina turrita. Research highlights: Vibrissina turrita (Meigen, 1824) was detected in Turkey as a Tachinidae fauna and Arge ochropus parasitoid for the first time in this study.
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1303-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2001
  • Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tarihi Bir Yığma Yapının Yapısal Ahşap Elemanlarının Ultrasonik Stres Dalga Yöntemi İle Değerlendirilmesi

GÜLRU KOCA, TÜRKER DÜNDAR, NUSRET AS

Ergin Murat ALTUNER, Talip ÇETER, Mahmut GÜR, Kerim GÜNEY, Bayram KIRAN, Hana Ealoma AKWIETEN, Sana I. SOULMAN

Kalite İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hakkında Mobilya İşletme Bölümlerinden Kaynaklanan Engellerin Araştırılması

Hasan SERİN, İlker AKYÜZ, Yunus ŞAHİN

Türkiye’de Yayılış Gösteren Altı Ağaç Türünün Yapraklarındaki Kimyasal Bileşenlere Demir-Çelik Fabrikası ve Yoğun Trafiğin Etkileri

NEZAHAT TURFAN, GAMZE SAVACI, TEMEL SARIYILDIZ

Kombucha Fermantasyonun Kestane Kanseri Etmeni (Cryphonectria parasitica (Murrill) E.M Barr) Üzerine Etkisi

ALİ SAVAŞ BÜLBÜL, Esra ATALAN, Hatice ÜLGEN, KEVSER BETÜL CEYLAN

Çimento Tozlarının Klorofil ve Metabolizma Ürünlerine Etkileri

MURAT TOLGA YILMAZ

Isırgan, Turp ve Nar Tohumlarından Soğuk-Sıkım Yöntemi ile Elde Edilen Yağların Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri

Bayram KIRAN, Sana I. SOULMAN, Ergin Murat ALTUNER, Talip ÇETER, Hana Ealoma AKWIETEN, Kerim GÜNEY, Mahmut GÜR

Yunus ŞAHİN, HASAN SERİN, İLKER AKYÜZ

Yongalevha Üretiminde Melamin Emprenye Kağıt Atıklarının Tutkal Olarak Etkinliği

İbrahim Halil BAŞBOĞA, İlkay ATAR, Kadir KARAKUŞ, Fatih MENGELOĞLU, Özcan YÜCE

Cam Elyaf Kumaş İle Desteklenmiş Köşe Birleştirmelerde Eğilme Moment Direnci

MEHMET NURİ YILDIRIM, ÖNDER TOR, abdurrahman karaman