OTOMOTİV SEKTÖRÜ MÜŞTERİ ÖZEL ŞARTLARININ APQP SÜRECİ ADIMLARINA GÖÇERİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışma ile Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) sürecinin yardımıyla otomotiv sektöründeki “müşteri özel şartları”nın İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP) sürecindeki adımlarla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde, kurulan ilişki vasıtasıyla APQP sürecinin hangi adımlarının “müşteri özel şartları”nı karşılamada kritik öneme sahip olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra “müşteri özel şartları”nın içinden hangi şartların ortak olduğu ve bu şartların APQP sürecindeki hangi adımla daha çok ilişkili olduğu belirlenecektir. Böylelikle, otomotiv sektöründeki bir kuruluşun, birden fazla müşterisi olması durumunda, bu müşterilerin üzerinde en fazla memnuniyeti sağlamak için hangi APQP elemanlarını daha çok dikkate alması gerektiği ortaya koyulacaktır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ MÜŞTERİ ÖZEL ŞARTLARININ APQP SÜRECİ ADIMLARINA GÖÇERİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışma ile Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) sürecinin yardımıyla otomotiv sektöründeki “müşteri özel şartları” nın İleri Ürün Kalite Planlaması (Advanced Product Quality Planning-APQP) sürecindeki adımlarla ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde, kurulan ilişki vasıtasıyla APQP sürecinin hangi adımlarının “müşteri özel şartları” nı karşılamada kritik öneme sahip olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra “müşteri özel şartları” nın içinden hangi şartların ortak olduğu ve bu şartların APQP sürecindeki hangi adımla daha çok ilişkili olduğu belirlenecektir. Böylelikle, otomotiv sektöründeki bir kuruluşun, birden fazla müşterisi olması durumunda, bu müşterilerin üzerinde en fazla memnuniyeti sağlamak için hangi APQP elemanlarını daha çok dikkate alması gerektiği ortaya koyulacaktır.

___

 • Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP). (1995). Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, AIAG.
 • Akao, Y. & Mazur, G.H.(2003).The Leading Edge in QFD: Past, Present, And Future. International Journal of Quality and Reliability Management, 20(1): 20-35.
 • Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment How to Make QFD Work for You. Addison Wesley Longman.
 • Customer Specific Requirements. (2007) Scania.
 • Day, R (1997). Kalite Fonksiyon Yayılımı Bir Şirketin Müşterileri ile Bütünleşmesi. Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
 • Ford Motor Company Customer Specific Requirement for Use with ISO/TS 16949:2002. (2008). Ford Motor Company.
 • Hauser, J. R. & Clausing, D.(1988). The House of Quality. Harvard Business Review, May June 1988: 63-73.
 • ISO/TS 16949:2002. (2002). Automotive Industry Action Group.
 • İlk Numune Kapsamında İmalatçıdan İstekler. (2005). Daimler Chrysler.
 • Mazur, G.H. (2005). QFD in North America: 2005 Update, Twenty-One Years of Practical Application. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment: 27-33.
 • Mazur, G.H. (2003). Voice of the Customer (Define): QFD to Define Value. Proceedings of the 57th American Quality Congress. Kansas City: 1-7.
 • Mazur, G.H. (1996). The Application of Quality Function Deployment (QFD) to Design a Course in Total Quality Management (TQM) at The University of Michigan College of Engineering. The Proceedings of International Conference on Quality: 1-8, Yokohama, JUSE.
 • Mazur G.H. (1993). QFD for Service Industries from Voice of Customer to task Deployment. The Proceedings of the 5. Symposium on Quality Function Deployment: 1-19.
 • Müşteri Özel İstekleri (2006).Temsa.
 • Production Part Approval Process (PPAP) (2006). Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, AIAG.
 • QFD Abstracts by Year (2008) Yıl Bazlı Sempozyum Bildiri Özetleri. Amerika Birleşik Devletleri; İndirilme Tarihi: 25 Şubat 2008, WWW: Web: http://www.qfdi.org/books/qfd_abstracts_by_year
 • Yoji, A. & Mazur G.H. (1998). Using QFD to Assure QS-9000 Compliance, Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment.