Vedat AVCİ, Halil GÜNEK

KARLIOVA HAVZASI VE ÇEVRESİNDE (BİNGÖL) KUZEY ANADOLU FAYI (KAF) VE DOĞU ANADOLU FAYI’NA (DAF) BAĞLI OLARAK GELİŞMİŞ YERŞEKİLLERİ

Bingöl Araştırmaları Dergisi

2015-Cilt: 2 - Sayı: 1

75-94

Bingöl, Karlıova Havzası, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), Faylanmaya bağlı oluşan yerşekilleri

45 34

7