Ali KUYAKSİL

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İDEOLOJİ UNSURU OLARAK KULLANDIĞI BAZI DİNÎ KAVRAMLAR

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2014-Cilt: 1 - Sayı: 1

79-114

Terör, İdeoloji, Dini Motifli Terör Örgütü

10433