Terör Yönetimi Kuramı ve Cesaret: Kavramsal Bir Tartışma

Terör Yönetimi Kuramı, sosyal bir psikolojik kuram olarak, ölümlülük farkındalığının kendimiz ve sosyal davranışlarımız üzerindeki potansiyel etkisini anlamamızda bizi bilgilendirir. Bu çalışmanın amacı; güvenlik konusu üzerinde çalışma yapan araştırmacıları Terör Yönetimi Kuramı hakkında bilgilendirmek ve kuramın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle, Terör Yönetimi Kuramının temel kabulleri ve savları açıklanmış ve kurama yöneltilen eleştiriler incelenmiştir. Bu eleştiriler analiz edildiğinde, cesaret kavramının kurama yönelik bu eleştirilere cevap verebilecek bir yapıda olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, cesaretin, kuramın bir tamamlayıcısı olarak, kuramın geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Terror Management Theory and Courage: A Conceptual Discussion

Terör Yönetimi Kuramı, sosyal bir psikolojik kuram olarak, ölümlülük farkındalığının kendimiz ve sosyal davranışlarımız üzerindeki potansiyel etkisini anlamamızda bizi bilgilendirir. Bu çalışmanın amacı; güvenlik konusu üzerinde çalışma yapan araştırmacıları Terör Yönetimi Kuramı hakkında bilgilendirmek ve kuramın geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle, Terör Yönetimi Kuramının temel kabulleri ve savları açıklanmış ve kurama yöneltilen eleştiriler incelenmiştir. Bu eleştiriler analiz edildiğinde, cesaret kavramının kurama yönelik bu eleştirilere cevap verebilecek bir yapıda olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, cesaretin, kuramın bir tamamlayıcısı olarak, kuramın geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.