Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Cilt: 7 Sayı: 2 -2023Son Sayı