Bengü HIRLAK, Mustafa Taşlıyan

OTANTİK LİDERLİĞİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: HASTANELERDE BİR UYGULAMA

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2017-Cilt: 4 - Sayı: 7

34-54

Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İşten Ayrılma Niyeti

7769