Türkiye’deki İllerin Eğitim ve Sağlık Göstergelerine Göre Sınıflandırılması

Bu çalışmada Türkiye’deki 81 il eğitim ve sağlık göstergeleri dikkate alınarak sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Çalışmada ilk olarak eğitim ve sağlık göstergesi olarak kullanılan değişkenler faktör analizi kullanılarak sınıflandırılmış, ardından da elde edilen faktör yükleri kullanılarak 81 ilin çok boyutlu uzaydaki konumlarını ortaya koymak amacıyla Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi yapılmıştır. Yapılan ÇBÖ analizi sonucunda ise illerin çok boyutlu uzaydaki konumları Türkiye haritasından çok da farklı çıkmamış, farklılık sadece beş büyük il bazında olmuştur. 

Categorisation of Turkish Cities as Per Their Education and Health Indicators

In this study, 81 Turkish cities were categorized as per their education and health indicators. First, the variables, which are education and health indicators, were categorized using factor analysis. Next, multi-dimensional scaling analysis was carried out in order to determine the position of 81 cities in the multi-dimensional space via the factor loading obtained through the factor analysis. MDS analysis revealed that the positions of the cities in the multi-dimensional space were not that different from their positions in Turkey’s map, and the difference was observed in only five big cities.