Tromboembolektomi sırasında intra-arteriyal trombolitik tedavi bir olgu sunumu

Arterioskleroza bağlı gelişen akut arter tıkanıklığı yetersiz trombektomi ve yüksek oranda amputasyon sebebidir. Bu makalede, run-off damarlarının akut tıkanıklığına bağlı ekstremitesini kaybetme tehlikesi olan ve embolektomi ile birlikte intraarteriyel trombolitik tedavi uygulanan bir olgu bildirilmektedir. Hastanın distal damarları ileri derecede trombozeydi ve cerrahi olarak yeterli trombektomi mümkün olmadı. Embolektomi kateteri ile 75.000 Ü streptokinaz bolus olarak verildi. Operasyon sonrası çekilen anjiyografide trombüsün tamamen ortadan kaldırıldığı saptandı. întraarteriyel fibrinolitik tedavinin bolus olarak verilmesi güvenlidir. Ekstremitenin distalini tutan ve hayati tehlike oluşturan iskemi varlığında, mekanik tromboembolektomi ve baypas işlemlerine ilave olarak çok önemli bir yardımcı yöntemdir.

Intra-arterial thrombolytic therapy during thromboembolectomy a case report

Acute thrombotic arterial occlusion in chronic arteriosclerosis obliterans is the cause of an incomplete operative thrombectomy and an unacceptably high rate of amputation. This case report presents an analysis of the use of intraoperative-intraarterial thrombolytic therapy, evaluating a patient who presented with impending loss of limb because of an acute occlusion the run off vessels. The patient had extensive thrombosis of his distal vessels and a complete distal thrombectomy was not possible. The patient received infusion of streptokinase, via embolectomy catheter in the dose of 75.000 units. Postoperative angiography showed that the lysis of thrombus was clearly obtained. Intraarterial thrombolytic therapy is safe when it is administered by the bolus injection technique. It can be an important adjunct to mechanical thromboembolectomy and bypass procedures in patients life threatening ischemia caused by thrombose of distal part of the vessel.

Kaynak Göster