Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

54 yaşında, erkek, poliarteritis nodosa tanılı, tekrarlayan myokard enfarktüsü nedeniyle perkütan koroner girişim ve 3 kez stent implantasyonu uygulanmış hasta, tekrar ST eleve myokard enfaktüsü nedeniyle kabul edildi. Yapılan koroner anjiyografisinde kritik LAD instent stenoz ve Cx lezyonları saptandı. Hastaya 2 damar koroner arter bypass cerrahisi uygulandı ve sorunsuz olarak taburcu edildi. Bu hastada LİMA kondüit olarak kullanıldı ve burada bu hastanın cerrahi tedavisi tartışıldı.

LIMA as a graft for CABG in polyarteritis nodosa

A 54-year-old male patient with polyarteritis nodosa, treated with percutaneous coronary interventions and three stent implantations because of repeated myocardial infarctions presented again with ST-elevated myocardial infarction. The last coronary angiography revealed critical LAD instent stenosis and also Cx lesions. The patient underwent two–vessel coronary artery bypass graft and discharged without any problem. LIMA is used as a conduit for coronary artey bypass for the treatment of this patient and the surgical management of this patient is discussed here.

Kaynakça

1. Berkow R (Editor in chief). The MERCK MANUAL of diagnosis and theraphy. Bondy P, Dilts P, Douglas R et al. Musculoskeletal diseases. 16’th ed. Merck & Co. Inc, Rahway New Jersey USA: 1992;1327-1330.

2. Watts RA, Jolliffe VA, Carruthres DM, Lockwood M, Scott DG..Effect of classification on the incidence of polyarteritis nodosa and microscopic polyangitis. Arthritis Rheum 1996;39:1208-1212.

3. Guillevin L, Lhote F, Cohen P, et al. Polyarteritis nodosa related to hepatitis B virus. A prospective study with long term observation of 41 patients. Medicine (Baltimore) 1995;74:238-253.

4. Uçar HI, Oç M, Tok M, Ozyüksel A, Oç B, Farsak B. Coronary artery bypass with saphenous vein graft in the middle-aged patient with polyarteritis nodosa. Anadolu Kardiyol Derg 2007;7:231-232.

5. Chu KH, Menapace FJ, Blankenship JC, Hausch R, Harrigton T. Polyarteritis nodosa presenting as acute myocardial infarction with coronary dissection. Cathet Cardiovasc Diagn 1998;44:320-324.

6. Cassling RS, Lortz JB, Olson DR, Hubbard TF, McManus BM. Fatal vasculitis of the coronary arteries: angiographic ambiguities and absence of aneurysm at autopsy. J Am Coll Cardiol 1985;6:707-714.

7. Yanagawa B, Kumar P, Tsuneyoshi H, et al. Coronary artery bypass in the context of polyarteritis nodosa. Ann Thorac Surg 2010;89:623-625.

8. Trüeb RM, Scheidegger EP, Pericin M, et al. Periarteritis nodosa presenting as a breast lesion: report of a case and review of the literature. Br J Dermatol 1999;141: 1117-1121.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

337 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

ŞAHİKA PINAR AKYER, Candan ARMAN, Ersin KORMAN

Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

FUNDA YILDIRIM, Tolga Onur BADAK, Adnan Taner KURDAL, AHMET İHSAN İŞKESEN, Bekir Hayrettin ŞİRİN

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

BİNALİ ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ahmet Selçuk KILINÇ, Dudu BAĞ

Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi

Şevket BALTA, Sait DEMİRKOL, Murat ÜNLÜ, Adem GÜLER, Atilla İYİSOY

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar

Levent RENDA, Eşref ÖZER, Rahi̇me RENDA

Ağrı ve ağrı dışı farklı nedenler ile başvuran diyabetik hastaların klinik ve elektrofizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, Özlem DÜZ, Bengi TOPCU GEDİK, Duygu SEYİT ARAS, Nedim ONGUN

The prevalence of epilepsy in Denizli city center

Ahmet KILIÇER, ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, AHMET ERGİN, Göksemin ACAR, Türker ŞAHİNER

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

ÖMER FARUK ÖZKAN, Ümit KAYA, ALİ GÜNER, Sibel CEVİZCİ, Faruk ÖZKUL, Cem SEZER, Erhan REİS

Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Cem BECERİR, HACER ERGİN, Nevzat KARABULUT, Cüneyt Orhan KARA

Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK