Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Tekrarlayan parotitis, parotis bezinin tek veya iki taraflı şişmesi ile karakterize, ataklarla seyreden, non-obstrüktif, non-süpüratif enflamatuar bir hastalığıdır. Juvenil rekürren parotit olarak da bilinir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, konjenital duktus malformasyonları, genetik yatkınlık, enfeksiyonlar, alerji, otoimmün hastalıklar, immün yetmezlik suçlanmaktadır. Bu yazıda tekrarlayan parotitis tanısı alan bir hasta sunuldu. Hasta ateş, her iki parotis lojunda şişlik, kızarıklık ve ağrı yakınmalarıyla başvurdu. Şikâyetlerinin iki ay önce üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başladığı, hastaya kabakulak tanısı konduğu, tedaviyle hastanın şikâyetlerinin hafiflemekle birlikte tekrarladığı öğrenildi. Tekrarlayan parotitis nadir görülmekle birlikte parotis bezine uyan bölgede tekrarlayan şişlik yakınması ile gelen çocuklarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

A six-year-old child with recurrent parotitis

Recurrent parotitis is a non-obstructive, non-suppurative inflammatory disease which is characterized by unilateral or bilateral parotid gland swelling attacks. It is also known as juvenile recurrent parotitis. Although the aetiology is unknown, congenital malformations of the ductus, genetic predisposition, infections, allergies, autoimmune diseases, and immune deficiency are blamed. In this article, a six-years-old girl diagnosed with recurrent parotitis was presented because of its rare occurrence. The patient was presented with fever, swelling of both parotid regions, redness and pain. The complaints started two months ago following the upper respiratory symptoms, which was diagnosed as mumps. It was observed that the complaints had decreased with treatment but recurred. While recurrent parotitis is a rarely seen disease, it should be considered in the differential diagnosis of children with recurrent parotis region swelling.

Kaynakça

1. Chitre VV, Premchandra DJ. Recurrent parotitis. Arch Dis Child 1997;77:359-363.

2. Leerdam CM, Martin HC, Isaacs D. Recurrent parotitis of childhood. J Paediatr Child Health 2005;41:631-634.

3. Nahlieli O, Shacham R, Shlesinger M, Eliav E. Juvenile recurrent parotitis: a new method of diagnosis and treatment. Pediatrics 2004;114:9-12.

4. Huisman TA, Holzmann D, Nadal D. MRI of chronic recurrent parotitis in childhood. J Computer Assisted Tomography 2001;25:269-273.

5. Bhattarai M, Wakode PT. Recurrent parotitis in children. J Indian Assoc Pediatr Surg 2006;11:246-247.

6. Shkalim V, Monselise Y, Mosseri R, Finkelstein Y, Garty BZ. Recurrent parotitis in selective IgA deficiency. Pediatr Allergy Immunol 2004;15:281-283.

7. Sitheeque M, Sivachandran Y, Varathan V, Ariyawardana A, Ranasinghe A. Juvenile recurrent parotitis: clinical, sialographic and ultrasonographic features. Int J Paediatr Dent 2007;17:98-104.

8. Shimizu M, Ussmüller J, Donath K et al. Sonographic analysis of recurrent parotitis in children. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;86:606-615.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.3b 327

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar

Levent RENDA, Eşref ÖZER, Rahi̇me RENDA

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

ÖMER FARUK ÖZKAN, Ümit KAYA, ALİ GÜNER, Sibel CEVİZCİ, Faruk ÖZKUL, Cem SEZER, Erhan REİS

Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK

Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

ŞAHİKA PINAR AKYER, Candan ARMAN, Ersin KORMAN

Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi

Şevket BALTA, Sait DEMİRKOL, Murat ÜNLÜ, Adem GÜLER, Atilla İYİSOY

Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

FUNDA YILDIRIM, Tolga Onur BADAK, Adnan Taner KURDAL, AHMET İHSAN İŞKESEN, Bekir Hayrettin ŞİRİN

The prevalence of epilepsy in Denizli city center

Ahmet KILIÇER, ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, AHMET ERGİN, Göksemin ACAR, Türker ŞAHİNER

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

BİNALİ ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ahmet Selçuk KILINÇ, Dudu BAĞ

Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Cem BECERİR, HACER ERGİN, Nevzat KARABULUT, Cüneyt Orhan KARA

Ağrı ve ağrı dışı farklı nedenler ile başvuran diyabetik hastaların klinik ve elektrofizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, Özlem DÜZ, Bengi TOPCU GEDİK, Duygu SEYİT ARAS, Nedim ONGUN