Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

Plexus brachialis patololojileri bulunduğu yer ve çevre yapılarla olan sıkı anatomik ilişkilerinden dolayı klinikte sık rastlanılan durumlardır. Çalışmamızda 55 yaşındaki bir erkek kadavranın disseksiyonu sırasında sağ ve sol plexus brachialis oluşumunda gözlenen varyasyonlar sunulmaktadır. Sağ tarafta truncus superior’un oluşmadığı ve fasciculus medialis’in oluşumuna klasik şeklinden farklı olarak truncus medius’dan uzanan kalın bir dalın katıldığı; sol tarafta ise truncus superior’un ve fasciculus lateralis’in oluşmadığı, truncus medius’dan n. medianus’un radix medialis’ine ve radix lateralis’ine birer dalın katıldığı gözlendi. Bu çalışmada, karşılaşılan varyasyonların hangi tipte olduğu ve oluşum biçimleri tanımlanmıştır.

A case with bilateral brachial plexus variation

Brachial plexus common underlying pathology in clinical situations due to location of brachial pluxus and the tight relationships with anatomical structures in environment. In our study, during a routine dissection of 55 years old male cadaver several variations were observed in both brachial plexus. On the right side, the superior trunk was not formed and a thick branch rising from the medial trunk was contributing to the formation of the medial fascicle while on the left side, superior trunk and lateral fascicle were not formed and a branch from the medial trunk was contributing to the medial and lateral root of the median nerve, one for each root. The aim of this study was to define the types of the anatomical variations and their shape of formation. In this study, was to define the types of the anatomical variations and their shape of formation.

Kaynakça

1. Williams PL, Warwick R. Gray’s Anatomy. 36th ed. New York: Churchill Livingstone, 1980;1094.

2. Arıncı K, Elhan A. Anatomi. 2.baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 1997;210.

3. Snell RS. Klinik Anatomi. 5.baskıdan çeviri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 1998;393.

4. Yıldırım M. Temel Nöroanatomi. 1.baskı. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevi, 2000;180.

5. Moore KL. Clinically Oriented Anatomy.5nd ed, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2006;773-784.

6. http://www.elcerrahi.org/?page_id=23 . Erişim tarihi 10 Ağustos 2012. (Accessed August 10, 2012).

7. Wall PD, Melzack R. Textbook of Pain. 3rd ed, London: Churchill Livingstone, 1994;471-472.

8. Dyck PT, Thomas PK, Lambert EH, Bunge R. Peripheral neuropathy. London: W.B. Saunders Company, 1984;1409-1417.

9. Leeh Y, Chung IH, Sır WS et al. Variations of the ventral rami of the brachial plexus. J Korean Med Sci 1992;7:19-24.

10. Uysal İİ, Şeker M, Karabulut AK et al. Brachial plexus variations in human fetuses. Neurosurgery 2003;53:676-684.

11. Gümüsburun E, Adıguzel E. A variation of the brachial plexus characterized by the absence of the musculocutaneous nerve a case report. Surg Radiol Anat 2000;22:63-65.

12. Sahın B, Seelıng LL. Arterial, neural and muscular variations in the upper limbs of a single cadaver. Surg Radiol Anat 2000;22:305-308.

13. Murata K, Tamaı M, Gupta A. Anatomic study of variations of hypothenar muscles and arborization patterns of the ulnar nerve in the hand. The Journal of Hand Surgery 2004;29:500-509.

14. Roy TS, Sharma S. Axillary vein perforation by the medial cutaneous nerve of the forearm. Clinical Anatomy 2004;17:300-302.

15. Muthoka JM, Sinkeet SR, Swaleh H Shahbal SH, Matakwa LC, Ogeng’o JA. Variations in branching of the posterior cord of brachial plexus in a Kenyan population. Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury 2011; 6:1 http://www.jbppni.com/ content/6/1/1. Erişim tarihi 10 Ağustos 2012. (Accessed August 10, 2012).

16. Dargaud J, Galıchon V, Dargaud Y, Quesnel T, Morın A. Study of the relationship between the suprascapular artery and the brachial plexus. Surg Radiol Anat 2002;24:108-112.

17. Torriani M, Gupta R, Donahue DM. Sonographically guided anesthetic injection of anterior scalene muscle for investigation of neurogenic thoracic outlet syndrome. Skeletal Radiol 2009;38:1083–1087.

18. Christo PJ, Christo DK, Carinci AJ, Freischlag JA. Single ct-guided chemodenervation of the anterior scalene muscle with botulinum toxin for neurogenic thoracic outlet syndrome. Pain Medicine 2010;11:504–511.

19. Bowens CJ, Sripada R. Regional blockade of the shoulder: approaches and outcomes. Hindawi Publishing Corporation Anesthesiology Research and Practice. 2012; Article ID 971963, 12 pages. doi:10.1155/2012/971963

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

279 69

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sol atriyal apendiks trombüsü tanısında iki boyutlu transtorasik ekokardiyografinin önemi

Şevket BALTA, Sait DEMİRKOL, Murat ÜNLÜ, Adem GÜLER, Atilla İYİSOY

Polyarteritis nodoza da CABG için LİMA grefti kullanımı

FUNDA YILDIRIM, Tolga Onur BADAK, Adnan Taner KURDAL, AHMET İHSAN İŞKESEN, Bekir Hayrettin ŞİRİN

Mezotelyomada tanı ve tedavi amaçlı cerrahi yaklaşımlar

Figen TÜRK, Gökhan YUNCU, Gökhan ÖZTÜRK

Ağrı ve ağrı dışı farklı nedenler ile başvuran diyabetik hastaların klinik ve elektrofizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, Özlem DÜZ, Bengi TOPCU GEDİK, Duygu SEYİT ARAS, Nedim ONGUN

The prevalence of epilepsy in Denizli city center

Ahmet KILIÇER, ÇAĞDAŞ ERDOĞAN, AHMET ERGİN, Göksemin ACAR, Türker ŞAHİNER

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar

Levent RENDA, Eşref ÖZER, Rahi̇me RENDA

Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü

BİNALİ ÇATAK, Sevinç SÜTLÜ, Ahmet Selçuk KILINÇ, Dudu BAĞ

Altı yaşında bir çocukta tekrarlayan parotitis

Cem BECERİR, HACER ERGİN, Nevzat KARABULUT, Cüneyt Orhan KARA

Çift taraflı plexus brachialis varyasyonu olgusu

ŞAHİKA PINAR AKYER, Candan ARMAN, Ersin KORMAN

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kolorektal kanser hastalarının demografik dağılımı ve hastalık özellikleri

ÖMER FARUK ÖZKAN, Ümit KAYA, ALİ GÜNER, Sibel CEVİZCİ, Faruk ÖZKUL, Cem SEZER, Erhan REİS